Bakterie

Bakterie

Biorąc pod uwagę organizm ludzki, to przez całe życie jesteśmy narażeni na ataki rozmaitych patogenów.

Dla organizmu ludzkiego takie ataki nie są jakimś dużym problemem, natomiast gdy zostanie zaburzona naturalna homeostaza w organizmie, wtedy takie ataki skutkują pojawienie się objawów klinicznych charakterystycznych dla danego schorzenia. 

W wielu przypadkach bywa, że mamy do czynienia z zakażeniem które nie daje żadnych objawów klinicznych u danego człowieka i dopiero  po pewnym czasie może dojść do sytuacji w której dane zakażenie będzie manifestować się pełnymi objawami klinicznymi.

Acinetobacter baumannii jest oporna na karbapenemy.
Miejsce jej występowania to gleba, woda, żywność, powoduje zapalenie płuc o ciężkim przebiegu a także zakażenie ogólnoustrojowe które w połowie przypadków kończą się śmiercią, zainfekować tą bakterią można się w szpitalach.

Pseudomonas aeruginosa zwana pałeczką ropy błękitnej jest ona oporna na karbapenemy. Bytuje w wodzie oraz glebie, może powodować infekcje skórne a także zakażenia układu pokarmowego oraz układu oddechowego. Infekuje także drogi moczowe i jest odpowiedzialna za zapalenie ucha środkowego oraz rozmaite zapalenia zatok. Jest bakterią niebezpieczną dla osób u których stwierdzono obniżoną odporność.

Enterobakterie wykazują oporność na karbapenemy należy do nich bakteria między innymi Escherichia coli która jest źródłem infekcji układu moczowo-płciowego, zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych a także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Enterococcus faecium
 jest bakterią która wykazuje odporność na wankomycynę.
Jest bakterią fizjologiczną bytującą w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. U osób po zabiegach oraz z  osłabionym układem odpornościowym może powodować stany zapalne dróg moczowych oraz zakażenia pooperacyjne.

Staphylococcus aureus
 wykazuje oporność na metycylinę a także na wankomycynę. Bytuje na powierzchni naszej skóry szczególnie na błonach śluzowych wnętrza nosa, pod wpływem rozmaitych zabiegów chirurgicznych może dojść do osłabienia układu immunologicznego pacjenta co w konsekwencji skutkuje rozmaitymi zakażeniami, najczęstsze z nich to zakażenia tkanek miękkich oraz skóry, do tego dochodz zmiany ropne wokół mieszków włosowych.